Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою. Робота із каталогами бібліотек.

Для належної підготовки фахівця-правознавця вивчення тієї чи іншої правової дисципліни тільки за допомогою конспекту лекцій та навчальних посібників, підручників є недостатнім. В більшості випадків належна підготовка можлива тільки при опрацюванні студентом необхідного матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літературою. Перелік такої літератури, як правило, наводиться у навчально-методичному комплексі навчальної дисципліни тому, завдання студента зводиться до пошуку цього матеріалу.

Для отримання необхідної літератури студент зобов’язаний розпочати її пошук у бібліотеці. Якщо у методичному комплексі наводиться список додаткової літератури із усіма необхідними реквізитами (автор, назва джерела, місце та рік видання), то необхідно звернутися до алфавітного каталогу бібліотеки та знайти у Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою. Робота із каталогами бібліотек. ньому картку із необхідним джерелом та бібліотечним шифром. Якщо ж студент проводить наукове дослідження обраної правової проблеми, готує наукову доповідь, виступ на конференцію і йому не відомі реквізити джерела або саме джерело, то необхідно звернутися до систематичного бібліотечного каталогу. В цьому випадку завдання студента зводиться до пошуку необхідної галузі (підгалузі) права, що охоплює розшукувану інформацію, а потім, в межах цієї галузі (підгалузі) знайти картку з необхідним джерелом та бібліотечним шифром. В подальшому студент повинен оформити бібліотечне замовлення на літературу встановленого зразка, до якого вносить шифр знайденого джерела та усі необхідні реквізити.


documentasqlnsz.html
documentasqlvdh.html
documentasqmcnp.html
documentasqmjxx.html
documentasqmrif.html
Документ Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою. Робота із каталогами бібліотек.