Вопросы на госэкзамен по предмету «БЖД»

Вопросы на госэкзамен по предмету «БЖД»

Завдання науки БЖД.

Класифікація небезпек.

Ризик, визначення. Класифікація ризиків.

Уражаючи фактори землетрусу.

Методичні підходи при визначенні ризику.

Причини та наслідки повенів.

Причини та наслідки зсувів.

Дати визначення небезпечних факторів вибухів.

Дати характеристику іонізуючих випромінювань.

Дози опромінення, види, одиниці виміру.

Потужність дози (рівня радіації), визначення, одиниці виміру.

Класифікація надзвичайних ситуацій.

Джерела НС техногенного характеру.

Наслідки дії ударної хвилі на людину.

Наслідки дії іонізуючих випромінювань на людину.

Рівні НС в Україні за масштабами та розмірами збитків.

НС техногенного характеру, види та причини виникнення.

НС природного характеру, види та причини виникнення.

НС соціального характеру, види та причини виникнення.

Класифікація Вопросы на госэкзамен по предмету «БЖД» НС за причинами виникнення.

Дати визначення потенційно небезпечного об'єкту.

Первинні та вторинні уражаючи фактори НС.

Радіоактивне забруднення, причини виникнення, характеристика.

Гранично допустимі дози опромінення людей для мирного часу. Категорії опромінених осіб.

Зони забруднення при аварії на АЕС.

Характеристика атмосферних небезпек.

НХР, види, характеристика, класифікація.

Характеристика космічних небезпек.

Характеристика небезпечних зон при пожежі, класи пожеж.

Класифікація тероризму.

Дата добавления: 2015-08-28; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав


documentasqmysn.html
documentasqngcv.html
documentasqnnnd.html
documentasqnuxl.html
documentasqocht.html
Документ Вопросы на госэкзамен по предмету «БЖД»